Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla í Laugardalshöll

 

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er Íþrótta- og sýningarhöllin hf. (eftirleiðis „ÍSH“), netfang: ish@ish.is, símanúmer: 585 3300.

Persónuverndarfulltrúi: Framkvæmdastjóri ÍSH hf. – voktun@ish.is

Tilgangur rafrænnar vöktunar í Laugardalshöll er að varna því að eignir Laugardalshallar séu skemmdar og að farið sé um byggingar eða aðrar eigur í leyfisleysi og til að stuðla að öryggi á þessum svæðum. Þá er rafræn vöktun hluti af öryggis- og rýmingaráætlun á viðburðum sem haldnir eru í húsnæðinu.

Vöktunin fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna ÍSH af öryggis- og eignavörslu.

Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Allt myndefni er aðgengilegt ÍSH sem hefur umsjón með framkvæmd vöktunarinnar. Eingöngu er heimilt að miðla persónuupplýsingum sem verða til við rafræna vöktun í eftirfarandi tilvikum:

  1. hinir skráðu samþykkja það;
  2. upplýsingarnar varða slys eða meintan refsiverðan verknað og eru afhentar lögreglu;
  3. mælt er fyrir um miðlun upplýsinganna í lögum;
  4. upplýsingarnar eru nauðsynlegar einum eða fleiri hinna skráðu til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja, t.d. þegar tryggingafélag tekur afstöðu til bótaskyldu;
  5. ákvörðun Persónuverndar um að heimila miðlun upplýsinganna liggur fyrir.

Myndefni er varðveitt í 30 daga og er síðan eytt. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt.

Réttindi einstaklinga: Þú átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá aðgang að slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679.

Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.