Íþrótta- og sýningahöllin hf. stuðlar að því að starfsfólk taki siðferðilega ábyrgð á störfum sínum. 

Siðareglur ÍSH gilda fyrir allt starfsfólk fyrirtækisins og ber framkvæmdastjóri ábyrgð á framgangi þeirra.

Helstu markmið ÍSH varðandi siðareglur eru:

 • Fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum kurteislega og áreiðanlega þjónustu.
 • Fyrirtækið virðir og viðheldur  trúnaði og þagmælsku gagnvart viðskiptavinum.
 • Fyrirtækið hefur að leiðarljósi fagmennsku, heiðarleika og sanngirni í öllum samskiptum  og viðskiptum.
 • Fyrirtækið sýnir öllum viðskiptavinum sömu virðingu og tillitssemi óháð  t.d. kyni, uppruna, menningu, kynhneigð, trú, aldri, þjóðfélagsstöðu og líkamlegu atgervi.
 • Fyrirtækið tryggir að allar upplýsingar til viðskiptavina séu réttar.
 • Fyrirtækið verðleggur vörur og þjónustu með skýrum hætti og í samræmi við gildandi gjaldskrá.
 • Fyrirtækið leitast við að svara öllum fyrirspurnum og óskum  á faglegan og skilvirkan hátt.
 • Fyrirtækið tryggir sanngjörn og skjót viðbrögð við kvörtunum.
 • Fyrirtækið hefur í heiðri öll lög og reglur varðandi reksturinn og fylgir þeim eftir.
 • Fyrirtækið tryggir að faglega sé staðið að bókhaldi og reikningsskilum.
 • Fyrirtækið uppfyllir allar skyldur við starfsmenn með því að fara að lögum og gildandi kjarasamningum.
 • Fyrirtækið sér til þess að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun og fræðslu og að vinnuskilyrði séu við hæfi.
 • Fyrirtækið tryggir öryggi starfsmanna og viðskiptavina með faglegum starfsháttum, góðri aðstöðu og viðurkenndum búnaði.
 • Fyrirtækið sýnir í verki ábyrgð gagnvart umhverfi og samfélagi.  

Siðareglur samþykktar á stjórnarfundi 27. apríl 2023